CREF, basisvertrouwen, trauma behandeling en EMDR

Wat is het basisvertrouwen?

Een goede gezondheid en emotioneel welbevinden begint bij de basis van het leven. Wanneer je geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van emotioneel veilige ervaringen die als kind opgedaan worden. Recent is ontdekt dat wanneer er een vroege angstige ervaring is, tijdens de zwangerschap of geboorte, deze angst een grote impact heeft op het brein. Wanneer door bepaalde omstandigheden de levensbehoeftes niet opgevuld worden, dan ontstaat er in veel gevallen een post traumatisch stress syndroom (PTTS). Herkenbaar als hechtingsproblematiek of als het geen bodem sydroom (GBS).

Een klein aantal voorbeelden, waarin er veelal angst optreedt:

 • moeder heeft langdurige stress ervaren tijdens de zwangerschap
 • hevige stress bij geboorte
 • vroeggeboorten (couveusekind)
 • medisch ingrijpen bij bevalling
 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie)
 • het kind is ongewenst of geadopteerd

Hoe te herkennen?

Angst tast het functioneren op sociaal-emotioneel vlak aan. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school of later als volwassene in (arbeid) relaties. Hoe het PTSS/ GBS herkend kan worden bij kinderen en volwassenen zal liggen aan welke overlevingsstrategie (vechten/ vluchten of bevriezen/ verstarren) er onbewust gekozen is:

 • zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (noemt men vaak ADHD)
 • teruggetrokken gedrag, eigen binnenwereld (noemt men vaak Autisme)
 • voortdurend controle willen houden, hoogsensitiviteit, dyslexie, dyscalculie
 • een onverzadigbare honger naar aandacht
 • onvermogen en/ of diepgewortelde angst om relaties aan te gaan (aantrekken/ afstoten, bindingsangst)

Is het op te lossen?

De symptomen van het vroeg ontstaan PTSS/ GBS hebben dus vaak dezelfde uitingen als ADHD en/ of een vorm van Autisme. Helaas wordt er in de praktijk dagelijks verkeerd gediagnosticeerd. Door de onbekendheid over PTSS/ GBS wordt er helaas veelal overbodige medicatie toegediend. Hierdoor blijft het oorspronkelijke probleem in het brein bestaan. De CREF-Methode maakt het mogelijk om de symptomen succesvol te behandelen. De CREF-Methode bestaat gedeeltelijk uit EMDR en Hypnotherapie en heft de verstoorde regulering van het brein op. Daarnaast wordt er continu gebouwd aan het basisvertrouwen. Paarden ondersteunen dit proces en kunnen naar wens worden ingezet. De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden.

Hoe werkt de CREF-Methode?

Met de CREF-Methode wordt het aangetaste basisvertrouwen hersteld. CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation.

Circle
In de circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen.  Veelal wordt er in deze fase gewerkt met paarden. Door het paard komt er een versnelling in bewustwording over het basisvertrouwen. Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

Reprint
Door te gaan werken aan de voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten. Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals NLP, positieve EMDR) vastgelegd. Dit heet een Reprint.

Emotional
Tijdens de Circle en werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad. De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen. (Emotional).

Foundation
Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation). Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden. Op deze manier is de balans hersteld en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd.