laatste Nieuws

Yes!!!!!! Ik ben door de gemeente voor de komende 4 jaar gecontracteerd zorgaanbieder!!!
Dus als u hulp wilt van mij en mijn paarden voor uw kind dan kan dat vergoed worden door de gemeente!!!!!