Werkwijze

Werkwijze

Wanneer u denkt dat 1 van de vormen van begeleiding die ik te bieden heb, iets
is voor uw kind, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismaking. U heeft dan de gelegenheid om eens rustig op de diverse locaties rond te kijken.

Het is prettig als uw kind mee komt, zodat we gelijk kunnen zien of het klikt.

Intake

Als u na het kennismakingsbezoek vindt dat mijn werkwijze en de locatie past bij uw kind, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een intake gesprek. U krijgt van te voren een intake vragenlijst toegestuurd zodat u weet wat ik graag van u zou willen weten, om uw kind optimaal te kunnen begeleiden. Tijdens het gesprek proberen we uw begeleidingsvraag duidelijk te krijgen zodat ik uw wensen en verwachtingen duidelijk in beeld heb. Meestal duurt een intake gesprek 1 tot 1 ½ uur. We spreken dan ook een datum en een tijd af waarop uw kind kan komen. Elk kind heeft zijn vaste dag en tijd waarop het bij mij mag komen.

Formuleren van de begeleidingsvraag

Na de intake ga ik meestal  met het kind aan de slag. In de eerste drie sessies besteed ik vooral aandacht aan het observeren van uw kind. Ik kijk dan of de hulpvraag die u als ouder gesteld heeft bij de intake ook duidelijk naar voren komt of dat er nog andere zaken zijn die de aandacht behoeven. Na de observatieperiode stel ik in overleg met u de begeleidingsvraag definitief vast. Hierin neem ik ook de doelen uit de indicatie van uw kind op.

Begeleidingsplan

Met behulp van de definitieve begeleidingsvraag wordt een begeleidingsplan
opgesteld. Deze is mijn leidraad bij de begeleiding van uw kind.

Evaluatie

Na ongeveer drie maanden tot een half jaar volgt een evaluatie. Tijdens de evaluatie wordt bekeken welke begeleidingsgebieden aan de orde zijn geweest en hoe uw kind zich heeft ontwikkeld. Soms passen we in overleg de begeleidingsvraag aan. Soms komt er een andere begeleidingsvraag bij. We gaan hier samen uit van de behoefte van uw kind.

Ik-voel-me-goed-boek

Ik werk met een ik-voel-me-goed-boek.  Elk kind wat bij mij in begeleiding komt krijgt een ik-voel-me-goed-boek. In dat boek beschrijven we elke week wat we gedaan hebben, wat goed is gegaan en wat het kind het leukste vond. Tijdens de begeleiding maak ik foto’s welke bijgevoegd worden in het ik-voel-me-goed-boek. Op deze manier wordt het ik-voel-me-goed-boek een boek vol herinneringen.

Het doel hiervan is dat het kind het fijne gevoel van die momenten weer op kan roepen als het op een ander moment in het boek bladert. De ervaring leert dat ouders en andere betrokkenen het erg leuk vinden om (met toestemming van het kind natuurlijk!) in het boek te lezen wat het kind gedaan heeft herinnering aan de fijne momenten wordt dan met behulp van beeldmateriaal extra versterkt.

Welke principes gebruik ik?

De oplossingsgerichte gesprekstherapie voor kinderen en de daarvan afgeleide kids’ skills. Beide methodes gaan er van uit dat praktisch alle problemen die kinderen ervaren kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Handelingsgericht werken hoe kan ik morgen verder met dit kind, denken van uit de positieve kanten in plaats van denken in stoornissen en tekortkomingen. Wat kan een kind goed? Werken vanuit de kracht van het kind.

Werken met de G sleutel gebeurtenis gedachte gevoel en gedrag. Als er iets gebeurt bepalen wat je denkt en hoe je je onder de situatie voelt hoe je je gedraagt. Soms is het nodig om helpende gedachten te bedenken om verder te komen en oude gedachte patronen te doorbreken.

Gebruik maken van gekleurde petten uit de sociale vaardigheidstraining om gewenst gedrag te stimuleren. Geel staat voor aanpakken, rood staat voor vechten en blauw voor niets doen.

Mindfulness: werken vanuit het hier en nu. Dieren zijn altijd in het hier en nu. Zij  helpen de kinderen stil te staan bij wat ze nu voelen, horen, zien, ruiken, proeven ed.

Rapportages

De evaluatie van het begeidingsplan gebeurt ook schriftelijk. Deze wordt samen met ouders of begeleiders besproken en na goedkering door beide partijen ondertekend. Indien nodig kunnen rapportages en handelingsplannen gebruikt worden bij de een herindicatie / verantwoording van het PGB. Hiervoor wordt het uurtarief in rekening gebracht