School Video interactie begeleiding

School video interactie begeleiding
 
SVIB is een methode van leerkracht/leerlingbegeleiding.
Het is een methode die velen aanspreekt:
positief, concreet en uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht en de leerlingen. Een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de meerwaarde van heel concreet materiaal: videobeelden die met behulp van een uitgewerkt begrippenkader systematisch worden geanalyseerd.
Bij SVIB worden aan de hand van korte video-opnames succesvolle interacties tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Door middel van beeld-voor-beeld analyses wordt gekeken hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen.
De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden met elkaar in verband gebracht. Juist door de interactie te plaatsen in samenhang met andere vaardigheden worden alternatieven uitvoerbaar.
Door SVIB wordt de leerkracht (en/of de leerling) geactiveerd en ondersteund bij het eigen handelen.
Via reflectie op dit handelen en door het bekijken van de videobeelden, wordt als vanzelf, een proces van bewustwording in gang gezet, waarbij de leerkracht (de leerling) zijn/haar denken over de oorzaak van de problemen verandert. De attributie van de begeleide leerkracht verandert dikwijls van: dit is een probleemleerling, ik heb alles al geprobeerd en niets kan meer helpen in:
wat is de gebruiksaanwijzing van deze leerling en wat kan ik doen om hem  te ondersteunen en zich verder te ontwikkelen?
SVIB ontwikkelt geleidelijk aan steeds meer toepassingsmogelijkheden: zij kan gebruikt worden als methodiek voor begeleiders van zorgleerlingen, als methodiek in het kader van professionalisering, bij het sturen en hanteren van groepsprocessen binnen een klas, bij individuele begeleiding van leerlingen, bij het implementeren van nieuwe methodes, bij het ontwikkelen van nieuwe didactische vaardigheden, bij intervisie, etc.
Met andere ogen leren kijken naar interactie tussen mensen, leren ontdekken waar interactiepatronen ondersteunend zijn en middelen aangereikt krijgen om dit bespreekbaar te maken met de leerkracht en/of met het kind zelf.
School Video Interactie Begeleiding is een concrete en handelingsgerichte begeleiding voor de aanpak van leerlingen/ kinderen met een specifieke zorgvraag!