Sociale vaardigheidstraining

Bij voldoende vraag is er de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te organiseren. Ik werk met diverse methodes waaronder ” Tim en Flapoor” voor het jonge kind en de “Ringrose sova training” voor oudere kinderen, ook maak ik gebruik uit de methodes Kanjer en Kinderen en hun sociale talenten. In de loop van dit schooljaar (14-15) zal ik mij ook op laten leiden tot Rots en Water trainer

Waarom een sociale vaardigheidstraining

Soms gaat sociale omgang niet vanzelf. Voor deze kinderen is een Sociale vaardigheids-training een oplossing. Sommige kinderen hebben moeite met de sociale omgang met andere kinderen, en/of met volwassenen. Dit kan problemen met zich meebrengen voor dit kind. Op het schoolplein is het niet meer leuk.
Het kind is driftig,of trekt zich juist terug in zijn schulp. Sommige kinderen weten helemaal niet meer wat ze moeten doen, en lijken wel in zeven sloten tegelijk te lopen. En uw kind groeit er niet overheen.

Een mens is een sociaal wezen. Maar, sociale vaardigheden moeten wel ontwikkeld worden. Soms gaat dit niet vanzelf. En als eenmaal de verkeerde weg is ingeslagen, de omgeving negatief op het kind reageert, lijkt er geen weg meer terug. Het wordt een negatieve cirkel die maar niet stopt. Een sociale vaardigheidstraining helpt deze kinderen weer op de goede weg. Het geeft ze een rugzakje mee, met persoonlijke strategieën om het goed te doen in moeilijke sociale situaties. Het kind leert inzien wat het fout doet, en nog veel belangrijker, leert wat wel werkt.

Wat biedt deze Sociale vaardigheidstraining

In een veilige en gezellige omgeving leert het kind in gestructureerde bijeenkomsten elementaire sociale vaardigheden. De kinderen leren dit in een kleine groep van elkaar, maar ook van hun begeleider. Met opdrachten en rollenspelen die de kinderen op de bijeenkomsten uitvoeren, en opdrachten die het kind mee naar huis krijgt leert het kind stap voor stap om te gaan met zijn of haar problemen. Actieve inzet door de  ouders/ verzorgers is hierbij vereist. Want thuis en op school wordt het meest geoefend. Spelenderwijs, maar ook heel concreet worden kinderen sociale vaardigheden aangeleerd.

Wat kunt u verwachten, wat verwacht ik van u?

Elke les gaat over een bepaald thema bijvoorbeeld nee zeggen. Na elke les krijgt u een helpers brief mee.

De tekst is vooral  voor u als ouder/verzorger bedoeld. Zodat u uw kind kan helpen. Ik zie het kind slechts 1½ uur per bijeenkomst, u ziet uw kind 24 uur per dag. Daarom is uw actieve inzet bij de training erg belangrijk.

In de map staan altijd een aantal huiswerkopdrachten. Deze opdrachten hebben betrekking op de nieuw geleerde stof, en ook op eerder geleerde stof. Deze opdrachten dient het kind gedurende de tijd tussen twee bijeenkomsten te maken, en mee te nemen naar de bijeenkomst.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 1/2 uur. Er is een
afsluitende evaluatie met u als ouder. Tussendoor is overleg altijd mogelijk.

Kosten van de training

475 euro

Aanmelding en data

Aanmelding voor een sociale vaardigheidstraining kan telefonisch of via de mail. De training start wanneer er een groep van minimaal 4 tot maximaal 8 kinderen is, welke qua leeftijd en groepssamenstelling bij elkaar passen. Er kan dus een wachttijd zijn voor de training. Bij aanvang van de training worden de trainingdata bekend gemaakt. Aanwezigheid bij de training is van groot belang. Mocht uw kind niet kunnen komen, dan wordt er geen restitutie van de kosten voor de bijeenkomst verleend. Wel krijgt u het materiaal van de bijeenkomst mee naar huis zodat uw kind zo min mogelijk mist. Een trainingsles kan niet worden ingehaald.

Data voor de bijeenkomsten worden nog bekend gemaakt.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de SOVA training, neem dan contact
met ons op via het telefoonnummer 0641388047 of via kimbuuron@hotmail.nl