Equine assisted therapy EAT

 

Samen met het kind, ondersteund door het paard, ga ik op zoek naar kwaliteiten welke een kind heeft. Ik ga op zoek naar blokkades en probeer deze op te lossen. Ik werk doelgericht. De doelen van de EAT zijn uiteraard afhankelijk van de hulpvraag van uw kind. Mijn streven is dat uw kind zo optimaal mogelijk kan voldoen aan de eisen die de omgeving aan uw kind stelt en waarbij het zijn eigenheid kan behouden. Daarbij kan het gaan om eisen uiteenlopend in aspecten van sociaal functioneren, leren, gedrag, motoriek en alle mogelijke combinaties hiervan. Los van deze hulpvraag werk ik standaard aan een aantal algemene doelstellingen:

 • ervaren van succes en respect
 • versterken van het (zelf) vertrouwen
 • zelfacceptatie
 • ontdekken en inzetten van talenten
 • versterken van basisvertrouwen
 • angsten en onzekerheden in het juiste perspectief
 • verbeteren zelfredzaamheid
 • oplossingsgericht kunnen denken
 • herkennen, erkennen en doorvoelen van emoties zonder zelfafwijzing en zoeken naar uitingsmogelijkheden
 • verbeteren schoolse vaardigheden (plannen ed)
 • uitbreiden van sociale vaardigheden
 • verhogen van concentratie
 • plezier maken! en mogen zijn wie je bent

Voor welke kinderen en jongeren? 

eigenlijk voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen. Momenteel werk ik vooral met kinderen en jongeren (meeste leeftijd van 12 jaar en ouder) met

 • PTSS en angst
 • laag zelfbeeld
 • automutilatie en zelfafwijzing
 • kinderen met allerlei gestelde diagnoses als Stoornissen in het autisme spectrum , ADHD / ADD
 • Fysieke of mentale beperkingen
 • Kinderen met trauma
 • Leer- en of motivatieproblemen,
 • Gedragsafwijkingen
 • Maar ook kinderen die erg timide of onzeker zijn
 • Kinderen in echtscheidingssituaties
 • kinderen met rouw

Ik sta open voor collegiaal overleg met ander specialisten, om deze te informeren over mijn werk, de mogelijkheden en de rol van het paard om de therapie optimaal af te stemmen op het kind.  Ik hou van korte lijnen en nauwe samenwerking in het belang van het kind.

 

Met (ortho) pedagogisch paardrijden werk ik samen met het kind aan:
 • Een positieve (lichaams)beleving
 • Plezier en ontspanning
 • Bewustwording
 • Het zijn in het hier en nu
 • Compassie
 • Het benadrukken van Zintuiglijke gevoelens
 • Het opdoen van gevoelservaringen en
 • Het bevorderen van lichaamscoördinatie

Het therapeutisch werken met paarden is gericht op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden en daarnaast het oefenen van vaardigheden die praktisch ondersteunend zijn en een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de levenssfeer van het kind. Verhalen, liedjes, spreuken, en spelletjes rond het thema paard spelen een rol bij het (ortho) pedagogisch paardrijden, wanneer het bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau die bij het kind past.

Oog – hand coördinatie, samenwerking linker – rechterhersenhelft,  verbeteren van lichaamskracht,  bevorderen van concentratie en aandacht,  overwinnen van negatief zelfbeeld, ontwikkelen van zelfvertrouwen, vaardigheid en waardigheid oefenen met positieve werkhouding,  omgaan met grenzen en regels, uitdaging,  versterken van motivatie,  bevorderen van zelfredzaamheid,  oefenen en omgaan met de eigen emoties,  ontwikkelen van moed,  tijd en ruimte beleving,  ontwikkelen van organisatievermogen , meer open en toegankelijker zijn. Hierboven genoemde zaken zijn begeleidingsgebieden bij de EAT. Er wordt zeer zelden op het paard gewerkt.

kinderen leren op hun eigen niveau:

 • Het verzorgen van pony en/of paard
 • Natuurlijke omgang met het paard
 • Observeren van paardengedrag
 • Eenvoudige voltigeer oefeningen
 • Longeren
 • Lange lijnen werk
 • Werken in de round pen
 • Samenwerken
 • Spelvormen
 • Grondwerk oefeningen

Het gaat echter nooit om prestaties.  Het belangrijkste is het contact met elkaar en het plezier op, om en met de paarden!!!


Aandachtpunten:
Bedenk dat omgaan met paarden een risicovolle bezigheid kan zijn, u dient zelf (aanvullend) verzekerd te zijn!
Goedgekeurde cap dragen tijdens het werken met de paarden is verplicht. U dient ook de risicoverklaring paardrijden te ondertekenen.

 

 

Rol van het paard

Het paard wordt in de behandeling gezien als medium binnen een therapeutisch proces. De relatie mens-dier, de omgang en het contact met het paard,  de bewegingsimpulsen en de symboliek van het paard kunnen worden ingezet om de verschillende behandeldoelen te bereiken.

Voorwaarden

Verantwoorde therapeutische behandelingen met paarden voldoen aan een
aantal voorwaarden:
 • uitvoering door voor dit werk opgeleide en gediplomeerde therapeuten/orthopedagogen
 • een aangepaste omgeving
 • een verantwoord handelen volgens de beroepsethiek van de therapeut
 • een aangepaste infrastructuur
 • een optimaal veiligheids- en risicomanagement
 • geschikte, gezonde en goed getrainde paarden.

Waarom gebruik maken van het paard?


Het werken met de paarden is gebaseerd op de spiegelende werking van het paard.

Als kuddedier met grote intelligentie, beschikt het paard over uitzonderlijke sociale vaardigheden, ook naar de mens toe. Paarden zijn zeer gevoelig en sociaal ontwikkelde dieren die onze impulsen goed aanvoelen.

Het paard communiceert via minimale lichaamssignalen, is daarin integer en begrijpt geen dubbele boodschappen. Hij is eerder gevoelig voor uitstraling dan voor woorden. Zij voelen instinctief aan wat iemand echt wil, vaak voordat diegene dat zelf weet. Ze merken onbewuste emoties op als onzekerheid, agressie en dominantie, maar ook zekerheid en toewijding. Het paard accepteert iedereen zonder vooroordeel, motiveert tot contact en stelt ook duidelijk grenzen.

Wij zijn gewend om te communiceren met beide benen op de grond. Op het paard hebben wij niets aan deze vermeende zekerheden, omdat we dan met lichaamsbeheersing te maken krijgen, het evenwicht krijgen en behouden – steeds in connectie met een ander soort levend wezen. We leren de bewegingsimpulsen van het paard interpreteren en daarop te reageren.

Een paard reageert op wat diegene op dat moment laat zien. Het paard zal ons onvermogen uiten en zo leren we het loslaten van controle en omgaan met onze frustraties, grenzen te verleggen en ontspanning te ervaren!

‘Wees als een spiegel’.

‘Een spiegel zoekt geen dingen op,

noch wil hij creëren,

maar verwelkomt en reageert op alles wat er voor zijn beeld verschijnt’.

( Chuang Tzu)