Individuele begeleiding

Ik bied individuele begeleiding aan kinderen, adolescenten en volwassenen met sociale, gedrags- en/ of ontwikkelingsproblematiek. Vaak is er een PGB indicatie.

Begeleiding is erop gericht om vaardigheden te oefenen die ondersteunend zijn in de thuissituatie en die de zelfredzaamheid van het kind bevorderen.

Hierbij moet je denken aan: hulp bij het nemen van beslissingen, hulp bij plannen en organiseren van activiteiten, ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, hulp bij het oplossen van praktische problemen, oefenen van gedrags-vaardigheden, begeleiden bij correctie van het gedrag bij gedragsstoornissen die hun oorsprong vinden in de grondslagen: een psychiatrische of een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap , leren omgaan met de beperking of aandoening.

Paarden bieden een ingang om met de kinderen te werken aan doelen zoals zelfvertrouwen vergroten, samenwerken, contacten aangaan, emoties leren uiten en ermee omgaan, ADL taken aan te leren en dus de zelfredzaamheid te bevorderen.

Kinderen voelen zich eerder veilig en vertrouwd bij paarden, omdat paarden niet veroordelen en mensen accepteren zoals ze zijn. Als je meer wilt weten over de begeleiding met paarden dan kunt u dat vinden onder orthopedagogische hippotherapie.

 

Informatie over intake, planmatig werken en evaluaties staan op de pagina “werkwijze”.

Begeleiding kan worden bekostigd uit het PGB. Daarnaast ben ik aangesloten bij de Stichting Inzet voor Zorg waardoor ik ook vanuit het CJG vergoed kan worden.